ПОСЕТЕТЕ НИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Енергиен мениджмънт

Енергийни услуги

Доставка на електроенергия

Посредничество на БНЕБ

Изграждане на ВЕИ системи

Изкупуване на електроенергия от производители

Изграждане на зарядни станции за електромобили

ЕСКО договори

Енергоспестяващи мерки

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 FFComm

България

гр.София 1407, район Лозенец

бул. „Черни връх” № 59А

ТЪРГОВИЯ
С ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

Енергиен мениджмънт, енергийни услуги, доставка на електроенергия...

ЕСКО
ДОГОВОРИ

договори с гарантиран резултат от доказано реализираните икономии...

ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ

Системи за мониторинг и контрол, технологични агрегати и съоръжения...

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Комбиниране и прилагане на различни мерки за спестяване на енергия...

ЗЕЛЕНИ
СЕРТИФИКАТИ

Издаване на Сертификати за зелена енергия на крайни клиенти...

ЗА НАС

Джи Ви Ай е иновативна компания в сферата на енергетиката. На базата на нашия опит и екип от експерти, успяхме да се превърнем в най-бързо растящата компания сред търговците и доставчици на електроенергия през 2018г. Дневно търгуваме и доставяме над 3 000 МВтч чиста електроенергия, която я осигуряваме от ВЕИ централи и АЕЦ Козлодуй. Джи Ви Ай е част от Балансираща Група с най-голям дял на ВЕИ с инсталирана мощност от над 350 МВ.

 

Дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на международните стандарти ISO 18001:207, ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 и ISO 14001:2015  в съответствие със законодателството на Р. България.

Electricity.jpg

Инсталиране възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода - концентриран термосоларен панел...

СБР "Банкя" АД

Подмяна на луминесцентно с ЛЕД осветление, редуциран фонов шум дросели...

‘’Е.П.КОН‘’ ООД

Основна тенденция в световен мащаб е въвеждането на зарядни станции за електромобили и хибридни ...

Зарядни 

станции